Chat with us, powered by LiveChat
  • Fri frakt över 1000:-
  • Betala enkelt med Klarna
  • 12 mån. öppet köp.

Personuppgiftspolicy

Integritetspolicy

Följande integritetspolicy gäller när kunden (du) använder eller lägger en beställning på webbplatsen www.frosohandtryck.se

PERSONUPPGIFTER Enligt svensk och europeisk lag måste vi informera dig om vår behandling av dina personuppgifter. All information du lämnar till oss eller som vi erhåller när du besöker vår webbplats kommer att behandlas ansvarsfullt och säkert av Frösö Handtryck Scandinavia AB. Informationen kommer att användas för att möjliggöra att vi uppfyller våra affärsansvar gentemot dig, optimera användarupplevelsen på vår webbplats och för marknadsföringsändamål. Frösö Handtryck Scandinavia AB kommer inte att lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte samtycker till det. Nedan hittar du mer information om vilka data vi behandlar om dig, i vilket syfte och på vilken rättslig grund för sådan behandling.

Vi använder tredjepartscookies för att samla in statistik i analytiska verktyg som Google Analytics Inc. Detta innebär att data om din användning av vår webbplats kommer att överföras till ovan nämnda företag. Om du har gett ditt samtycke kommer dessa cookies att lagras i maximalt 24 månader. Frösö Handtryck Scandinavia AB kan också använda tredjepartscookies, som Facebook, för att leverera riktad information som vi anser vara värdefull, baserad på din tidigare aktivitet på vår webbplats. Detta innebär att viss information om din användning av vår webbplats överförs till Facebook Inc. Informationen som vi delar med tredjepartsföretag innehåller inte personlig information som namn, e-postadress eller telefonnummer. Läs mer om hur du justerar dina cookie-inställningar under avsnittet "Cookies".

De personuppgifter vi samlar in lagras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) men kan överföras och behandlas i ett land utanför EES av tredje parter som kan ha faciliteter utanför EES. All överföring av dina personuppgifter utanför EES sker i enlighet med gällande lagstiftning och vi samarbetar endast med betrodda partners som kan garantera säkerheten för dina personuppgifter.

RÄTTSLIGA GRUNDER Dina personuppgifter kommer endast att behandlas i enlighet med tillämplig lagstiftning. Vi hanterar följande information: namn, kontaktuppgifter; leveransadress, e-post och telefonnummer, IP-adress, orderinformation, betalningsinformation, betalningshistorik.

Vad vi använder dina personuppgifter till och på vilken rättslig grund;

– Orderhantering: för att kunna behandla, uppfylla och leverera beställningar på www.frosohandtryck.se samlar vi in leverans- och försändelseinformation, betalnings- och behandling av returer, utbyten och kvalitetsreklamationer. Du kan välja att betala ditt köp genom Klarna Bank AB:s ("Klarna"). Om så är fallet kommer dina personuppgifter endast att lämnas till Klarna. Frösö Handtryck Scandinavia AB kommer inte att få åtkomst till dessa data. För information om Klarnas behandling av personuppgifter, vänligen se Klarnas sekretesspolicy här; https://www.klarna.com/uk/privacy-policy/. Personuppgifter som samlas in: Namn, kontaktuppgifter; leveransadress, e-post och telefonnummer, IP-adress, orderinformation, betalningsinformation, betalningshistorik. Rättslig grund: Uppfyllelse av köpeavtalet.

– Hantering av kundtjänstförfrågningar: för att kunna hantera förfrågningar via vår kundtjänst via chatt, e-post och telefon och identifiera och undersöka klagomål och andra supportärenden. Personuppgifter: Namn, kontaktuppgifter; leveransadress, e-post och telefonnummer, IP-adress, orderinformation, betalningsinformation, betalningshistorik. Rättslig grund: vi har gjort en bedömning och funnit att vår kundtjänst är en nödvändig funktion för oss för att kunna hjälpa våra kunder. För att kunna göra detta är personuppgifter om kunden nödvändiga. Vårt intresse i detta avseende anses därför som berättigat intresse.

– Kommunikation genom vårt nyhetsbrev. När du registrerar dig för vårt nyhetsbrev samtycker du till att få ytterligare digital kommunikation från Frösö Handtryck Scandinavia AB. Du kommer att få uppdateringar om nya produkter, speciella inbjudningar till våra evenemang, berättelser och exklusiva erbjudanden. För att avregistrera dig från vår e-postlista - klicka på länken "Avregistrera dig från denna lista" längst ned i våra e-postmeddelanden. Personuppgifter: Namn, e-postadress, land för boende, IP-adress, orderinformation. Rättslig grund: Samtycke.

– Optimera användarupplevelsen och digital marknadsföring. När du surfar på vår webbplats samlar vi in information om dina handlingar på vår webbplats via cookies. Vi använder denna information för att ge dig en bättre shoppingupplevelse, för att låta oss analysera trafik och beteende på vår webbplats och för att personifiera och göra våra rekommendationer och digitala marknadsföring mer effektiva. Se avsnittet om Cookies för information om hur du utesluts från denna spårning. Personuppgifter: Land för boende, IP-adress, orderinformation, aktiviteter på webbplatsen. Rättslig grund: Samtycke.

DINA RÄTTIGHETER

Du har rätt att begära åtkomst till de personuppgifter vi lagrar om dig.

Vi strävar alltid efter att vara transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter. Om du vill få en djupare insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om dig har du rätt att få tillgång till den informationen.

Du har rätt att få felaktig information rättad.

Du har rätt att få dina personuppgifter rättade om de är felaktigt angivna. Du har också rätt att få ofullständiga personuppgifter kompletterade om de är ofullständiga.

Du har rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas.

Du har rätt att begära att personuppgifter som vi behandlar ska begränsas och att framtida behandling begränsas till vissa ändamål.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas.

Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Observera att vi kan tvingas avböja dina begäranden om radering av dina personuppgifter om det finns lagliga förpliktelser som hindrar oss. Dessa förpliktelser baseras på bokföringslagen, skatteregler, banklagar och konsumentköplagen.

För alla förfrågningar om personuppgifter, vänligen skicka din begäran via e-post till info@frosohandtryck.se eller ring oss på +46 63 434 40. Observera att om du vägrar oss att hantera vissa personuppgifter kan vi vara tvungna att avböja din köporder.

COOKIES Vi använder cookies på vår webbplats för att ge dig en bättre shoppingupplevelse, och för att låta oss analysera trafik och beteende på vår webbplats och för att personifiera och göra våra rekommendationer och digitala marknadsföring mer effektiva. Vi använder inte cookies för lagring av personlig information eller för att dela den med tredje parter som du inte har samtyckt till.

Vi använder tredjepartscookies för att samla in statistik i analytiska verktyg som Google Analytics Inc. Detta innebär att data om din användning av vår webbplats kommer att överföras till ovan nämnda företag. Om du har gett ditt samtycke kommer dessa cookies att lagras i maximalt 24 månader. Frösö Handtryck Scandinavia AB kan också använda tredjepartscookies, som Facebook, för att leverera riktad information som vi anser vara värdefull, baserad på din tidigare aktivitet på vår webbplats. Detta innebär att viss information om din användning av vår webbplats överförs till Facebook Inc. Informationen som vi delar med tredjepartsföretag innehåller inte någon personlig information som namn, e-postadress eller telefonnummer.

Om du inte accepterar Frösö Handtryck Scandinavia AB:s användning av cookies på vår webbplats kan du konfigurera dina webbläsarinställningar för att förhindra att den accepterar cookies. Du kan bestämma användningen och omfattningen av alla cookies i dina webbläsarinställningar. Du kan ställa in din dator så att varje gång en cookie placeras, blir du meddelad, eller så kan du stänga av alla cookies via din webbläsare och radera alla befintliga cookies. I hjälpfunktionen i din webbläsare kan du lära dig hur du ändrar eller uppdaterar dina cookies korrekt - detta beror på vilken webbläsare du använder. Vi vill påpeka att detta betraktas som en datorinställning och dessa inställningar gäller endast för den dator där det görs. Om du använder mer än en enhet måste inställningarna göras på varje enhet. Du kan alltid välja vilka cookies du vill blockera i din webbläsare. Observera att om du ändrar dina cookie-inställningar kan din användarupplevelse på www.frosohandtryck.se påverkas.

Våra kassalösningar tillhandahålls av;

Klarna (Klarna AB, Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige). De använder cookies för att erbjuda dig den bästa möjliga, skräddarsydda, onlineupplevelsen när du använder Klarnas kassa. Den exakta informationen och syftena för vilka de används finns här: https://www.klarna.com/uk/privacy-policy/

Denna sida uppdaterades senast 20/2 2020

Datainspektionens förklaring

Den centrala delen av dataskyddsförordningen är de 99 artiklarna. Till dessa hör 173 stycken beaktandesatser (skäl). Skälen finns i den första delen av förordningen. På denna sida har vi lyft ut den delen. Dataskyddsförordningens artiklar hittar du här:

Europaparlamentet och europeiska unionens råd har antagit denna förordning med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 16, med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, efter översändande av utkastet till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten, med beaktande av Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs yttrande (EUT C 229, 31.7.2012, s. 90.), med beaktande av Regionkommitténs yttrande (EUT C 391, 18.12.2012, s. 127.), i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet*, och av följande skäl:

* Europaparlamentets ståndpunkt av den 12 mars 2014 (ännu ej offentliggjord i EUT) och rådets ståndpunkt vid första behandlingen av den 8 april 2016 (ännu ej offentliggjord i EUT). Europaparlamentets ståndpunkt av den 14 april 2016.

(1)
Skyddet för fysiska personer vid behandling av personuppgifter är en grundläggande rättighet. Artikel 8.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) och artikel 16.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget) föreskriver att var och en har rätt till skydd av de personuppgifter som rör honom eller henne.

(2)
Principerna och reglerna för skyddet för fysiska personer vid behandling av deras personuppgifter bör, oavsett deras medborgarskap eller hemvist, respektera deras grundläggande rättigheter och friheter, särskilt deras rätt till skydd av personuppgifter. Avsikten med denna förordning är att bidra till att skapa ett område med frihet, säkerhet och rättvisa och en ekonomisk union, till ekonomiska och sociala framsteg, till förstärkning och konvergens av ekonomierna inom den inre marknaden samt till fysiska personers välbefinnande.

(3)
Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG (4) syftar till att harmonisera skyddet av fysiska personers grundläggande rättigheter och friheter vid behandling av personuppgifter och att säkerställa det fria flödet av personuppgifter mellan medlemsstaterna.

(4)
Behandlingen av personuppgifter bör utformas så att den tjänar människor. Rätten till skydd av personuppgifter är inte en absolut rättighet; den måste förstås utifrån sin uppgift i samhället och vägas mot andra grundläggande rättigheter i enlighet med proportionalitetsprincipen. Denna förordning respekterar alla grundläggande rättigheter och iakttar de friheter och principer som erkänns i stadgan, såsom de fastställts i fördragen, särskilt skydd för privat- och familjeliv, bostad och kommunikationer, skydd av personuppgifter, tankefrihet, samvetsfrihet och religionsfrihet, yttrande- och informationsfrihet, näringsfrihet, rätten till ett effektivt rättsmedel och en opartisk domstol samt kulturell, religiös och språklig mångfald.

(5)
Den ekonomiska och sociala integration som uppstått tack vare den inre marknaden har lett till en betydande ökning av de gränsöverskridande flödena av personuppgifter. Utbytet av personuppgifter mellan offentliga och privata aktörer, inbegripet fysiska personer, sammanslutningar och företag, över hela unionen har ökat. Nationella myndigheter i medlemsstaterna uppmanas i unionsrätten att samarbeta och utbyta personuppgifter för att vara i stånd att fullgöra sina uppdrag eller utföra arbetsuppgifter för en myndighet som finns i en annan medlemsstat.

https://www.datainspektionen.se/lagar--regler/dataskyddsforordningen/dataskyddsforordningens-beaktandesatser/